Curupayti 26 - 20 banco nacion

21/05/2016 - 3:30 PM

Primera: Curupayti 26-20 Banco Nación.

Intermedia: Curupayti 42-30 Banco Nación.

Preintermedia A: Curupayti 45-21 Banco Nación.

Preintermedia B: Curupayti 39-7 Banco Nación.